Skövde kommun
541 83 Skövde

Anmäla eller avsluta specialkost

Elev med behov av specialkost

Anmälan lämnas in en gång per år, vid höstterminens start, samt när förändringar sker. Det är viktigt att vårdnadshavaren meddelar köket om eleven är frånvarande från skolan.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.