Skövde kommun
541 83 Skövde

Anmäla eller avsluta specialkost

Elev med behov av specialkost

Anmälan lämnas in en gång per år, vid höstterminens start, samt när förändringar sker. Det är viktigt att vårdnadshavaren meddelar köket om eleven är frånvarande från skolan.

Gå vidare till inloggning

Du kan hitta ditt ärende på Skövde kommuns mina sidor efter du fyllt i e-tjänsten.