Skolskjuts, ange schema för taxi

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst är för de elever som blivit beviljade skolskjuts med taxi eller som är växelvisa och därmed behöver åka från två adresser. Underlaget som lämnas in utgör underlag för skolskjutsplaneringen och gäller till och med nytt schema skickas in. Ändring av befintligt schema ska skickas in senast kl 09.00 tre arbetsdagar innan ändringen ska ske.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.