Ansökan om statsbidrag till följd av sjukdomen covid-19

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Information

Nu finns det möjlighet för dig som företagare eller enskild person att tillsammans med Skövde kommun ansöka om statsbidrag för de ökade kostnader din verksamhet har fått till följd av sjukdomen covid-19. Nedan ser du information som Skövde kommun behöver få från dig. Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2020


Statsbidraget är till för att stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, till följd av covid-19. Det kan endast sökas av kommuner och regioner. Om du har ett pågående avtal med Skövde kommun kan du ta del av statsbidraget via kommunen. Dina inskickade uppgifter kommer då att sammanställas med kommunens egna i en gemensam rapport till Socialstyrelsen. Mer information hittar du på www.skovde.se/?????.


www.socialstyrelsen.se hittar du också vanliga frågor och svar om bidraget angående merkostnader för covid-19, samt annan information som kan vara till hjälp när du fyller i denna e-tjänst. Socialstyrelsen lägger löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden.


Inloggning

Du kan se ditt/dina ärenden på ”Mina sidor” efter att ansökan är inskickad