Låntagaravtal Bibliotek Mellansjö

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

alternativText

Bibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjö inleddes våren 2018 och består av biblioteken i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda. Åtta biblio-tekskataloger inklusive låntagarregister finns nu i ett gemensamt register. Låntagarregistret med personuppgifter bestående av namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress används, som tidigare, endast för administration av bibliotekets cirkulation. Registret omfattas av strikt sekretess enligt 40 kapitlet 3 § i Offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR.

När du signerar låntagaravtalet samtycker du till att dina låntagaruppgifter hamnar i bibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjös gemensamma och kommunövergripande databas.

Du samtycker också till att ta del av och följa Bibliotek Mellansjös låneregler och att kontinuerligt uppdatera dig om dem.
Ett lånekort från före 2018 måste uppdateras med aktuella uppgifter och en ny pinkod måste väljas. Kontakta biblioteket i din hemkommun.

Dina lån registreras i bibliotekssamarbetets gemensamma databas. Dessa uppgifter är konfidentiella och så snart lånet är återlämnat och eventuella skulder är betalda, raderas uppgiften i databasen. Vid uppvisande av legitimation har du alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat på ditt bibliotekskort.

Du är välkommen in på ditt bibliotek för att skriva under låntagaravtalet. Det går också att signera avtalet digitalt med e-legitimation.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra detta tar du kontakt med ditt hembibliotek som tar bort dina personuppgifter ur databasen varmed låntagaravtalet upphävs.

Välkommen till ditt bibliotek och Bibliotek Mellansjö!

Inloggning

Tjänsten kräver inloggning och signatur med hjälp av e-legitimation tex. BankID.