Ansökning av ELIN-medel för utvecklingsarbete inom de politiskt antagna programmen för folhälsa och barn- och ungdom

Den sökta e-tjänsten är permanent stängd.

Den här e-tjänsten är stängd för användning.

Vid frågor hänvisas till Kontaktcenter, Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde på telefon 0500 - 49 80 00 eller via epost skovdekommun@skovde.se.

Den sökta e-tjänsten är tillfälligt stängd.

Den här e-tjänsten är tillfälligt stängd för användning och öppnas åter när en ny ansökningsperiod påbörjas.

Vid frågor hänvisas till Kontaktcenter, Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde på telefon 0500 - 49 80 00 eller via epost skovdekommun@skovde.se.