Finska i förskoleklass, Anmälan / Suomea esikoululuokassa, Ilmoittautuminen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det.

Skövde kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Därför erbjuder kommunen språkstöd i finska i vissa förskoleklasser. Det innebär att finsktalande förskollärare besöker barnen på deras skolor någon eller några timmar i veckan.

Tvåspråkig (finska/svenska) förskoleverksamhet inom förskola/dagis erbjuds endast på Dalvägens förskola.

Mer information om finskspråkig förskoleverksamhet finns här Finskspråkig förskoleverksamhet

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan (2009:724) kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus oppia vähemmistökieli ja kehittää ja käyttää sitä.

Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Kunta tarjoaa siksi suomen kielen kielitukea joissakin esikoululuokissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suomen kieltä puhuva esikoulunopettaja tapaa lapsia heidän koulussaan jonkun tai muutaman tunnin verran viikossa.

Kaksikielistä (suomi/ruotsi) esikoulutoimintaa/päiväkotitoimintaa saa ainoastaan Dalvägenin esikoulussa.

Lisää tietoa suomenkielisestä esikoulutoiminnasta löytyy täältä. Suomenkielinen esikoulutoiminta

Gå vidare till inloggning / Kirjaudu sisään

För att du ska kunna skicka in denna e-tjänst krävs det att du loggar in med e-legitimation. Du kan se ditt ärende på mina sidor efteråt. http://www.skovde.se/E-tjanster/Mina-sidor/

Jos haluat käyttää tätä e-palvelua, pitää sisäänkirjautua e-tunnuksella. Voit nähdä asiasi omilla sivuillasi jälkeenpäin. http://www.skovde.se/E-tjanster/Mina-sidor/