Finska i förskolan/förskoleklass, Anmälan / Suomea esikoulussa/esikoululuokassa, Ilmoittautuminen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) ska de nationella minoritets- språken skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla och använda det.

Skövde kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Därför erbjuder kommunen språkstöd i finska på en del av sina förskolor och i vissa förskoleklasser. Det innebär att finsktalande förskollärare besöker barnen på deras förskolor och skolor någon eller några timmar i veckan.

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan (2009:724) kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus oppia vähemmistökieli ja kehittää ja käyttää sitä.

Skövden kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Kunta tarjoaa siksi suomen kielen kielitukea joissakin esikouluistaan ja joissakin esikoululuokissa. Tämä tarkoittaa sitä, että suomen kieltä puhuva esikoulunopettaja tapaa lapsia heidän esikoulussaan tai koulussaan jonkun tai muutaman tunnin verran viikossa.

Gå vidare till inloggning / Kirjaudu sisään

För att du ska kunna skicka in denna e-tjänst krävs det att du loggar in med e-legitimation. Du kan se ditt ärende på mina sidor efteråt. http://www.skovde.se/E-tjanster/Mina-sidor/

Jos haluat käyttää tätä e-palvelua, pitää sisäänkirjautua e-tunnuksella. Voit nähdä asiasi omilla sivuillasi jälkeenpäin. http://www.skovde.se/E-tjanster/Mina-sidor/