Ansökan om återstartsbidrag föreningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan om återstartsbidrag föreningar


Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att omvandla det tidigare pandemibidraget till föreningslivet till ett återstartsbidrag.
Syftet med återstartsbidraget är att stimulera en uppstart av föreningarnas verksamhet efter pandemin.
Återstartsbidraget ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att föreningslivet står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på föreningens verksamhet.
Föreningar kan söka stöd för framåtblickande aktiviteter som bidrar till att testa nya metoder för att sprida verksamheten och bredda deltagandet i föreningslivet.
Aktiviteten ska skapa mervärde för föreningslivet i Skövde kommun.

Endast föreningar som är bidragsberättigade och ligger under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är berättigade att ansöka om detta bidrag. För att vara berättigad att söka ska även övriga grundkriterier för bidragsberättigade föreningar uppfyllas.Prioriterade områden:
  • Verksamhet/projekt för barn, unga, personer med funktionsvariationer och främjande av integration.

  • Aktiviteter som stärker föreningens verksamhet framåt.

  • Aktiviteter som ökar intresset för föreningslivet.

  • Aktiviteter som bidrar till att öka föreningens medlemsantal/utövare/ledare.


Återstartsbidraget är möjligt att ansöka om i två omgångar.
Ansökningsomgång 1 är öppen från och med den 10 juni till och med den 31 augusti. Därefter löpande fram till och med 15 december 2022 eller så länge medel finns kvar.
Beslut om tilldelning omgång 1 tas i kultur- och fritidsnämnden den 28/9. Maxbelopp för respektive förening och ansökan för omgång 1 är 50 000:-
Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att bevilja annat belopp än det ansökta.
Läs mer genom att logga in i e-tjänsten.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.