Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan om ekonomiskt stöd med anledning av pandemin


Skövde kommun har inrättat ett tillfälligt extra bidrag till föreningslivet där det finns möjlighet att ansöka om ersättning för ekonomisk påverkan på grund av rådande pandemi.
En helhetsbedömning av föreningens ekonomi, likviditet, betalningsförmåga, eventuellt andra sökta/erhållna bidrag/kompensationer och genomförda åtgärder kommer att ligga till grund för det eventuella bidraget.


Kriterier:
  • Endast föreningar som är bidragsberättigade och ligger under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är berättigade att ansöka om detta bidrag. Föreningen ska ha varit registrerad hos kultur- eller fritidsavdelningen senast sedan mars 2020

  • Ekonomisk påverkan genom intäktsbortfall och kostnader hänförligt till rådande pandemi

  • Betalningsförmåga hänförligt till pandemin

  • Ekonomisk ställning. Ekonomiska rapporter för 2020 och 2021

  • Omställningsaktiviteter och åtgärder föreningen vidtagit för att minska ekonomisk påverkan

  • Om föreningen sökt och/eller erhållit andra bidrag och kompensationer

  • Ansökningsperioden avser januari-mars 2021. Sista ansökningsdatum 31/3.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.