Faderskap/föräldraskapsutredning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Information
En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse efter barnets födelse.
Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse.
Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden.

Via denna tjänst bokar ni tid med en handläggare på Skövde Kommuns Kontaktcenter för föräldraskapsbekräftelse, samt gemensam vårdnad.


Inloggning
För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.