Ekonomiskt bistånd

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du förbereda en ansökan om ekonomiskt bistånd

Denna e-tjänst gäller dig som inte redan är aktuell för ekonomiskt bistånd i Skövde kommun.

Innan du startar e-tjänsten: Gör en provberäkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd.

Vad är ekonomiskt bistånd?
Ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag eller försörjningsstöd, är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Du söker ekonomiskt bistånd i den kommun där du bor.

I första hand ska du tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem. Har du tillgångar av något slag så kan det också påverka rätten till försörjningsstöd, då de kan utgöra en ekonomisk tillgång.

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv. Olika krav ställs beroende på vilken situation du befinner dig i. Om du är till exempel arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Önskar du vidare information om försörjningsstöd och förutsättningar för rätt till bistånd kan du läsa mer på www.skovde.se och www.socialstyrelsen.se

Vad innebär det att förbereda en ansökan?
I förberedelsen får du svara på frågor som rör din och din familjs situation. Frågorna handlar bland annat om personuppgifter, familjeförhållanden, hur du/ni bor, sysselsättning, inkomster och utgifter. När du är klar med förberedelsen skickar du in den och får en bekräftelse till din e-postadress. Därefter blir du kontaktad av en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom dina uppgifter och du får möjlighet att ställa frågor. I samband med detta bokas en tid för besök då du kan göra din ansökan om försörjningsstöd. Först efter att du varit på besök startas en utredning kring din ansökan.

Inloggning

För att använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation. Via "Mina sidor" kommer handläggare sedan att begära in eventuella kompletteringar och meddela beslut.