Modersmålsundervisning ansökan - gymnasiet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever erbjuds undervisning i modersmål om:
  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
  • eleven har goda kunskaper i språket.
Undervisningen kan startas om det finns minst fem elever som önskar aktuellt språk, och om det finns lämplig lärare.

Reglerna skiljer sig åt för de nationella minoritetsspråken och det finns inte samma krav som för övriga modersmål.Det finns alltså inte några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk. Däremot måste eleven ha goda kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

  • en elev vill få undervisning

  • eleven har goda kunskaper i språket, och

  • det finns en lämplig lärare.


Val av inloggning

Välj om du vill logga in nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.