Skövde kommun
541 83 Skövde

Modersmålsundervisning ansökan - gymnasiet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Elever erbjuds undervisning i modersmål om:
  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Undervisningen kan startas om det finns minst fem elever som önskar aktuellt språk, och om det finns lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska), i det svenska teckenspråket eller om eleven är adoptivbarn, erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning anordnas då även om antalet elever är färre än fem.

Notera att, för att genomföra denna tjänst och ansöka om modersmålsundervisning ppå gymnasiet, kommer du behöva bifoga elevens/dina senaste betyg. Om du inte har dessa tillgängliga kan de beställas via denna e-tjänst Söka betygskopior

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.