Modersmålsundervisning ansökan

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och för att kunna ansöka om modersmålsundervisning ska språket vara levande och användas dagligen i hemmet. Minst en vårdnadshavare ska ha annat språk än svenska som modersmål.

Undervisningen kan startas om det finns minst fem elever som önskar aktuellt språk och att det finns lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt samiska), i det svenska teckenspråket eller om eleven är adoptivbarn, erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Undervisning anordnas då även om antalet elever är färre än fem.


Vem kan få modersmålsundervisning?


Elever erbjuds undervisning i modersmål om


  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål

  • Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.Dessa regler gäller även för teckenspråk samt för adoptivbarn med annat modersmål än svenska.

Undervisning kan startas om

  • Det finns minst fem elever som vill få undervisning i språket

  • Det finns en lämplig lärare.Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.


Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning. Då finns inga krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket.
De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i dessa språk om


  • En elev vill få undervisning

  • Det finns en lämplig lärare.


Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.