Ansökan om skolskjuts

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

• Denna e-tjänst för skolskjuts används för elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

• Om avståndet mellan hem och skola uppfylls enligt kommunens regler Regler för skolskjuts ska ingen ansökan göras. Eleven beviljas då skolskjuts per automatik på grund av avstånd.

• Ansökan pga trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan orsak ska alltid motiveras. Läkarintyg begärs in vid behov. Ny ansökan behövs inför varje nytt läsår.

• Vid ansökan pga växelvis boende ska båda adresser vara belägna inom Skövde kommun och det ska vara ett varaktigt arrangemang jämnt fördelat mellan adresserna. Ny ansökan behövs inför varje nytt läsår.

• För att skolskjuts garanterat ska komma igång från skolstart i augusti, ska ansökan vara inkommen senast 15 april samma år.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.