Ansökan om skolskjuts

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst kan användas av dig som vill ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan.
Elev som går i sin placeringsskola och uppfyller kravet på avstånd mellan hemmet och skolan behöver inte skicka in särskild ansökan. Skolskjuts kommer i dessa fall att beviljas automatiskt och information om skolskjutsform, tider och annat kommer att skickas ut i god tid innan det nya läsåret startar.
Enligt Skövde kommuns riktlinjer för skolskjuts ska avståndet mellan hemmet och skolan (närmsta framkomliga gång- eller cykelväg) vara minst:

• 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 3
• 3 km för elev i årskurs 4 – 6
• 4 km för elev i årskurs 7 – 9

Om du inte går i din placeringsskola eller om du inte uppfyller kraven på avstånd till skolan men ändå vill ansöka om skolskjuts, till exempel på grund av färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning, växelvis boende eller någon annan särskild omständighet, ska du använda denna e-tjänst.

Skollagen (10 kap. 32 paragrafen)

Elever i grundskolan med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.