Ansökan om bidrag enskildväg

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I denna e-tjänst kan du göra två olika typer av ansökningar. I nästa steg kan du välja vilken typ av ansökan du vill göra.

Välj enbart kommunalt bidrag om du inte erhåller bidrag för vägunderhåll från annan myndighet.
Välj statligt bidrag om du erhåller årligt driftbidrag från Trafikverket för barmarksunderhåll och vinterväghållning.

Val av inloggning

Välj inloggning nedan. För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt.